zondag, mei 19, 2024

Informatieavond over Algeracorridor en oeververbindingen in de regio

- Advertisement -

Maandag 20 januari vindt in het Isala-theater een informatiebijeenkomst plaats over de Algeracorridor en de oeververbindingen in de regio. Op deze avond worden ideeën gepresenteerd en aangegeven hoe inwoners van Capelle kunnen meepraten en meedenken.

De regio Rotterdam groeit hard. Steeds vaker hebben mensen te maken met files en overvolle OV-lijnen. In Capelle en de regio Rotterdam worden de komende jaren 10-duizenden woningen gebouwd. Maatregelen zijn nodig om bereikbaar te blijven.

De gemeente Rotterdam, de provincie, de Metropoolregio en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn begonnen met een onderzoek naar maatregelen om de regio Rotterdam beter bereikbaar te maken. Het gaat om 6 maatregelen, waaronder de Algeracorridor. De bewoners van alle gemeenten in het gebied en ook in Capelle worden daarbij betrokken. Iedereen is welkom om hierover mee te denken en te praten, om zo samen met alle partijen tot een goede keuze komen.

Op 20 januari tussen 19.00 en 21.00 uur is er in het Isala Theater een eerste bijeenkomst voor de inwoners van Capelle aan den IJssel. Op deze avond worden de zes plannen gepresenteerd, wordt uitgelegd hoe het proces gaat en hoe inwoners, bedrijven en deskundigen kunnen meedoen.

- Advertisement -

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen