donderdag, mei 23, 2024

Burgemeester Oskam: “Houd afstand en blijf thuis”

- Advertisement -

Burgemeester Oskam van Capelle aan den IJssel roept Capellenaren op het coronavirus serieus te nemen. “Lieve mensen, luister goed naar de adviezen van de deskundigen. Houd 1,5 meter afstand tot elkaar, beperk je sociale contacten en blijf zoveel mogelijk thuis.”

De burgemeester van Capelle zag het afgelopen weekend teveel jongeren en volwassenen samenkomen in bijvoorbeeld het Schollebos, speeltuinen en sportveldjes. Burgemeester Oskam: “Natuurlijk is het ook verstandig om een beetje te blijven bewegen. Maar doe dat zoveel mogelijk alleen of in kleine groepjes en houdt daarbij voldoende afstand. De verspreiding van het coronavirus kunnen we alleen samen een halt toebrengen. De landelijke richtlijn is om anderhalve meter afstand van elkaar te houden en daarmee de verspreiding in te dammen waardoor de intensieve zorg niet overbelast raakt en niet onnodig mensen komen te overlijden. Onze handhavers zien er ook op toe dat mensen zich echt aan de voorschriften houden. Maar het belangrijkste is dat we zelf onze verantwoordelijkheid nemen en de voorschriften naleven. Zodat we bijvoorbeeld het Schollebos niet hoeven af te sluiten.”

Oranjenacht afgelast
Alle evenementen in Capelle zijn afgelast tot in ieder geval 7 april. Inmiddels worden er ook al evenementen na die datum afgelast. Zo gaat de Oranjenacht in Capelle niet door en ook het tweedaagse evement ‘Dag van het Park’ in het Schollebos gaat niet door.

Geen huisbezoeken Welzijn Capelle
Tot en met 5 april leggen de medewerkers van Welzijn Capelle (zoals maatschappelijk werkers, buurtcoaches, cliëntondersteuners en mantelzorgondersteuners) geen huisbezoeken af. Ze zijn wel telefonisch beschikbaar voor hun cliënten. Bij spoed- of noodsituaties wordt per keer bekeken welke vorm van contact of ondersteuning nodig en mogelijk is. Om versnippering van inzet door medewerkers en aangemelde vrijwilligers van Welzijn Capelle te voorkomen, is er centrale aanmelding van hulpvragen bij Welzijn Capelle. Daar wordt beoordeeld of vrijwillige inzet of professionele hulp noodzakelijk is. Iedereen die hulp nodig heeft kan zich (laten) melden via 010 – 707 49 00 of aanmelding@welzijncapelle.nu. Buiten kantooruren, in het weekend en op feestdagen kunnen Capellenaren contact opnemen met de Luisterlijn. Bel 0900 – 0767 (landelijk nummer) of 010 – 436 23 23 (alleen lokale kosten). Dus ook wanneer iemand zich zorgen maakt om een ander. Een team van medewerkers draait telefoondienst om alle vragen te beantwoorden en eventueel te koppelen aan een vrijwilliger.

Kwetsbare groepen
Aan alle 80-plussers in Capelle is door Welzijn Capelle een aparte brief verzonden. Welzijn Capelle en de Voedselbank intensiveren hun samenwerking de komende twee maanden. Daardoor hebben kwetsbare Capellenaren voldoende eten en andere noodzakelijke spullen in huis, ook voor hun huisdieren. Mensen die niet zelf boodschappen kunnen doen en niemand hebben die dit voor ze doet, kunnen bellen naar bovenstaand telefoonnummer voor hulp. De Voedselbank stelt dan met Welzijn Capelle een pakket samen en bezorgt dat op de vrijdagen. Mocht het nodig blijken, dan is deze dienstverlening ook op andere dagen mogelijk.

Vrijwilligerswerk
Initiatieven op buurtniveau zijn zeer te waarderen. Hulp voor elkaar in eigen buurt lijkt in deze tijden vanzelfsprekend. Iedereen die meer wil dan ‘een oogje in het zeil houden bij de buren’ kan zich aanmelden op de vrijwilligersvacaturebank www.capelledoet.nl of bellen met het VrijwilligersInformatiePunt (VIP) van Welzijn Capelle via 010 – 264 02 20. Er wordt vervolgens contact met hen opgenomen vanuit het VIP over de te bieden inzet.

- Advertisement -

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen