vrijdag, maart 1, 2024

Capellenaren positief over het leven in de gemeente

- Advertisement -

Na een steekproef onder de bevolking hebben 2888 inwoners een enquête ingevuld. Er is naar de mening van de inwoners gevraagd over onder andere leefbaarheid, veiligheid, dienstverlening, zorg en samenleving. Het algemeen oordeel over het leven in Capelle krijgt een 7,5.

Aan de bewoners is gevraagd naar de belangrijkste punten in hun buurt die met voorrang moeten worden aangepakt. Vervuiling door zwerfvuil, afvalinzameling, openbaar groen, te hard rijden en drukte op de wegen worden vaak genoemd.

De tevredenheid over de voorzieningen van de gemeente laat al jaren een vrij constant beeld zien. Over het centrumgebied is de tevredenheid fors gestegen. Bewoners zijn vooral positief over de winkels, horeca en de sfeer in en rond de Koperwiek.

Veel van de bewoners vinden dat het in Capelle veiliger is geworden de afgelopen jaren, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van handhavers. Mensen ervaren minder overlast, criminaliteit en vandalisme. Toch voelt 31% zich nog wel eens onveilig in de eigen buurt. Jongeren tussen 16 en 29 jaar en huishoudens met een laag inkomen voelen zich vaker onveilig dan andere groepen.

De meeste Capellenaren zijn tevreden over dienstverlening in het gemeentehuis. Het aandeel bewoners dat bijvoorbeeld tevreden is over hoe het gaat bij het aanvragen van een bijstandsuitkering bedraagt maar liefst 96%. Dat is hoger dan 2 jaar geleden. Bij het aanvragen van een vergunning, urgentieverklaring of leerlingenvervoer is ongeveer 85% tevreden.

- Advertisement -

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen