donderdag, mei 23, 2024

Gemeente financieel gezond, 2019 positief afgesloten

- Advertisement -

Het college van Capelle aan den IJssel heeft vandaag aan de gemeenteraad de Jaarrekening 2019 aangeboden. Het jaar is afgesloten met een positief saldo van 7,1 miljoen euro.

Het resultaat over 2019 is 800.000 euro hoger dan verwacht bij de Najaarsnota. Wethouder Nico van Veen: “Het afgelopen jaar hebben we weer veel van de plannen uit het coalitieakkoord ‘Met het oog op morgen’ kunnen uitvoeren op het gebied van verkeer, openbaar vervoer, groen, de ontwikkeling van de stad en veiligheid. Maar ook op het gebied onderwijs, werken en inkomen, de WMO en jeugdhulp om er maar een paar te noemen. Zo zijn nieuwe plannen voor de buitenruimte opgesteld, is tijdelijke huisvesting voor de basisscholen aan Lijstersingel in gebruik genomen en is er een nieuw actieplan huiselijk geweld en kindermishandeling”.

Bereikte resultaten

In 2019 zijn de lasten voor de burgers minimaal gestegen. “De Onroerend zaak belasting (Ozb) is alleen geïndexeerd. De tarieven voor de overige belastingen en heffingen hebben wij weer laag gehouden. Daarmee is Capelle opnieuw een van de goedkoopste gemeenten in de regio”.

In het coalitieakkoord is veiligheid een van de speerpunten: “Er zijn nu 5 buurtpreventieteams in Schenkel, de Hoeken, Rondelen, de Graafschap/baronie en ’s-Gravenland. In de Diepenbuurt onderzoeken we de mogelijkheden  voor een nieuw team. Er zijn ook 63 Whatsapp-buurtpreventiegroepen. Verder zijn we gestart met brandpreventie en is er een wijkbrandweerfunctionaris”.

In Capelle daalde het aantal bijstandsuitkeringen met 10,7% tot 1824. Landelijk was de daling 4,7%. De Buurtbus is een nieuw initiatief waarmee de verbinding van de wijken met het stadshart en het IJssellandziekenhuis is verbeterd. Er is een grote groep enthousiaste vrijwilligers bij betrokken.

Corona

Het Coronavirus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019. Wethouder Nico van Veen: “De maatregelen vanwege het coronavirus hebben wel gevolgen voor de begroting van 2020 en misschien ook wel voor de jaren erna. Hoe groot de financiële gevolgen zijn is nu onmogelijk te bepalen. We bekijken de risico’s en die van onze partners voortdurend. De gemeente loopt geen risico voor de continuïteit. Als het moet nemen we maatregelen om de taken van de gemeente gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren. Maar dat is nu niet aan de orde”.

- Advertisement -

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen