woensdag, mei 29, 2024

Capelle en Rotterdam tekenen intentieovereenkomst herontwikkeling Rivium

- Advertisement -

De gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel hebben een nieuwe mijlpaal bereikt op het gebied van gebiedsontwikkelingen tussen de buurgemeentes. De Rotterdamse wethouders Bas Kurvers (Bouwen en Wonen) en Judith Bokhove (Mobiliteit) tekenden, net als hun Capelse collega-wethouder Maarten Struijvenberg (Stadsontwikkeling) een intentieovereenkomst op weg naar concrete samenwerking met het oog op de herontwikkeling van Rivium en een aantal daarmee samenhangende ontwikkelingen aan de Rotterdamse zijde van de A16. De overeenkomst werd afzonderlijk en corona-proof getekend door de drie wethouders.

De intentieovereenkomst is een formalisering van de reeds bestaande relatie die Rotterdam en Capelle aan den IJssel hebben over de ontwikkeling van de twee steden. Met de overeenkomst maken Rotterdam en Capelle afspraken over structureel overleg en versterking van kennis, kwaliteit en ambtelijke en bestuurlijke samenwerking. Op het grensgebied tussen Rotterdam en Capelle aan den IJssel vinden diverse ontwikkelingen plaats zoals de ontwikkelingen op Rivium, De Esch, Brainpark.

Maarten Struijvenberg, wethouder Stadsontwikkeling Capelle aan den IJssel: “Bij gebiedsontwikkeling zoals die van het Nieuwe Rivium gaat het om ontwikkeling van 5.000 woningen. Belangrijk voor de regionale woningmarkt. Alleen samen kun je dan vraagstukken oppakken zoals de doorstroming van verkeer en fietsverbindingen. Rotterdam is onze grote buurgemeente waarmee we ook praktische zaken in het ‘grensgebied’ bespreken zoals het park tegen Kralingseveer en de Maasoever in Rotterdam. Gemeentelijke afstemming is in het belang van zowel Rotterdammers als Capellenaren.”

Bas Kurvers, wethouder Bouwen en Wonen gemeente Rotterdam: “De ontwikkeling van het Nieuwe Rivium heeft een grote impact op de omgeving en daarmee op de inwoners van Rotterdam. Het gaat daarbij zowel om het gebruik van de openbare ruimte als om zorg voor de kwaliteit van de leefomgeving. Het is daarom goed dat we samen met Capelle aan den IJssel afspraken maken hoe hiermee om te gaan. De intentieovereenkomst is een eerste stap op weg naar een intensieve samenwerking.”

Judith Bokhove, wethouder Mobiliteit gemeente Rotterdam: “De ontwikkeling van Rivium levert veel nieuwe huizen op. Om de bereikbaarheid van die nieuwe wijk en de bestaande wijk Kralingse Veer te garanderen, is goede aansluiting op het openbaar vervoer belangrijk. Daarnaast kunnen we bij de gebiedsontwikkeling goed rekening houden met ruimte voor schone en gezonde mobiliteit.

- Advertisement -

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen