Hoge extra boete voor herhaaldelijk dumpen afval naast container

Meeuwen die afvalzakken naast volle containers open pikken of een volledig gedumpte huisraad die de stoep blokkeert. Het is geen fraai gezicht en een ergernis voor velen. Om dit tegen te gaan kunnen mensen die herhaaldelijk afval dumpen vanaf morgen harder gestraft worden. Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft namelijk besloten dat het mogelijk wordt om veelplegers een extra boete van nog eens vijfhonderd euro op te leggen.

De hogere boetes zijn een van de stappen die de gemeente onderneemt om het verkeerd aanbieden van afval tegen te gaan. Ook wordt het ingezet tegen afvaltoerisme: bewoners uit omliggende gemeenten die per zak restafval moeten betalen en daarom hun afval kosteloos komen dumpen in Capelle.

Wethouder Marc Wilson (Buitenruimte): “De Capellenaar die het wel netjes doet, ergert zich aan de rommel en bij afvaltoerisme draait de Capellenaar op voor de kosten om huisvuil van bewoners uit een andere gemeenten te verwerken. Dat willen we niet en met hogere boetes hopen we de veelplegers aan te pakken.”

Voldoende containers

De gemeente beseft dat zij ook een verantwoordelijkheid hebben in het geheel: “Voordat boetes kunnen worden gegeven, moet de gemeente zorgen dat bewoners hun afval op een goede en toegankelijke manier kunnen aanbieden. Dus voldoende afvalcontainers met de juiste capaciteit. Als dat in orde is, kan bij verkeerd aanbieden van afval overgegaan worden tot beboeten.”

Wethouder Ans Hartnagel (Handhaving): ”Met de inwerkingtreding van de beleidsregel ‘Handhaving verkeerd aanbieden afval’ is het nu dus mogelijk om een extra boete van vijfhonderd euro op te leggen tegen veelplegers voor iedere keer dat zij in een periode van twee jaar hun afval verkeerd aanbieden of dumpen. Ook betalen zij de kosten voor het afvoeren van het verkeerd aangeboden afval. Bij een heterdaad krijgt de overtreder de kans om het vuil zelf af te voeren. Er kan een waarschuwing of een boete gegeven worden.”

Op het dumpen van afval op straat of naast de container staat een boete van €148,75. Vanaf morgen (14 juli) riskeren mensen die herhaaldelijk zijn betrapt een extra boete van €500,00.

Is een container vol? Neem uw vuilniszak dan weer mee naar huis en bel Irado. (Grof)vuil kunt u afleveren in de Milieustraat of u kunt bij Irado een afspraak maken om het grofvuil op te laten halen.

Archief

Selecteer het nieuws uit jou wijk

Heb een nieuwstip of wil je contact opnemen met de redactie van Capelle Vandaag?  Mail redactie@capellevandaag.nl

Over Capelle Vandaag

Capelle Vandaag is een onafhankelijke nieuwswebsite voor Capelle aan den IJssel.  De nieuwsberichten, foto's en video's worden gemaakt door een team van enthousiaste vrijwilligers.

Wil je ook schrijven voor Capelle Vandaag?  Neem dan contact met ons op.

Adverteren

Capelle Vandaag is de plek om jouw lokale bedrijf onder de aandacht te brengen. Bij ons kun je voor een vast bedrag per maand adverteren in de hele stad, of gericht op een specifieke wijk.

Wij vertellen je graag alles over de mogelijkheden.

Volg Capelle Vandaag