zondag, mei 19, 2024

Gemeente helpt inwoners zonder inkomen

- Advertisement -

De gemeenteraad heeft twee plannen goedgekeurd om Capellenaren zonder werk en met financiële zorgen bij te staan. In het plan: ‘Doen wat werkt’, staat hoe de gemeente armoede en schulden wil aanpakken. In het plan: ‘Zeker in Capelle’, staat hoe mensen zonder inkomen worden geholpen met inkomen en werk.

“Veel mensen hebben elke dag moeite om rond te komen.” legt wethouder Harriët Westerdijk uit. Ze vervolgt: “Dit kan iedereen gebeuren: door ziekte, werkloosheid, overlijden van een partner of scheiding. In deze coronatijd zien we dat dit meer mensen treft. De twee plannen versterken elkaar. Aan de ene kant kan werk helpen om geldzorgen op te lossen. Aan de andere kant helpt het oplossen van geldzorgen mensen zich te ontwikkelen en werk te vinden.”

Doen wat werkt

Het eerste plan: “Doen wat werkt”, helpt inwoners met geldzaken en schulden. Welzijn Capelle helpt bijvoorbeeld bij het vaststellen welke hulp nodig is en deze daarna te bieden. De gemeente geeft daarnaast informatie over de mogelijkheden voor financiële bijdragen. Deze zijn er voor mensen met een lager inkomen. Daarnaast wil de gemeente met dit programma extra aandacht geven aan kinderen in gezinnen met weinig geld. Zo krijgen alle kinderen zoveel mogelijk gelijke kansen.

Meedoen door werk

Het tweede programma, genaamd ‘Meedoen door werk’, moet mensen bijstaan in het vinden van werk. Het is de bedoeling dat mensen niet lang gebruik hoeven te maken van een uitkering. Daarom gaat IJsselgemeenten helpen bij het vinden van nieuw werk.

De redenen voor iemand om zonder werk te zitten, kunnen erg uiteenlopen. De gemeente gelooft dat er in veel gevallen oplossingen mogelijk zijn: “Heeft iemand een beperking? Dan kan iemand met extra hulp of een aangepaste werkplek toch werken. Is betaald werk nog een stap te ver? Dan helpt IJsselgemeenten bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk. Zo kunnen mensen wel actief zijn in de samenleving.”

Daarnaast houdt de gemeente ook rekening met onderliggende problemen die voorrang hebben: “Soms moeten mensen eerst schulden of problemen met de gezondheid oplossen. Pas daarna kunnen ze actief worden. Ook daar kan IJsselgemeenten bij helpen.”

- Advertisement -

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen