maandag, april 15, 2024

Halfjaarlijkse cijfers laten daling van criminaliteit zien in Capelle

- Advertisement -

Het aantal woninginbraken en straatroven in Capelle is de afgelopen coronaperiode gedaald. Dit blijkt uit cijfers van de halfjaarlijkse veiligheidsrapportage integrale veiligheid. Op het gebied van woonoverlast en cybercriminaliteit is wel een toename te zien. Een zorgelijke ontwikkeling is ook het geweld en de criminaliteit onder de jeugd.

De rapportage laat de cijfers zien van het laatste half jaar tegenover de cijfers van de volledige jaren 2019 en 2020. De jaarcijfers over 2021 moeten laten zien of de dalende trend zoals deze in het eerste halfjaar te zien is (1349 meldingen tegenover 3016 in 2020) ook daadwerkelijk door heeft gezet. Naar verwachting zijn de cijfers over 2021 medio februari 2022 beschikbaar.

In het eerste half jaar 2021 is een opvallende daling zichtbaar in de high impact crimes woninginbraak (28 tegenover 138 in 2020) en straatroof (4 tegenover 24 in 2020). Verder is de jaarwisseling zeer rustig verlopen. Ook is de instroom bij bureau Halt iets lager (15 tegenover 35 in 2020). Eveneens lijkt het aantal meldingen van bedreigingen (51 tegenover 136 in 2020 ) en mishandeling (62 tegenover 151 in 2020) minder te zijn dan in de voorgaande jaren.

Uitdagingen

Ans Hartnagel, wethouder Veiligheid, “We zijn blij dat de cijfers op sommige vlakken dalen, dat betekent dat er het afgelopen half jaar minder Capellenaren slachtoffer zijn geworden. Dat is goed nieuws. Maar we weten ook dat er nog genoeg uitdagingen zijn.”

Als voorbeeld geeft Hartnagel het aantal meldingen over woonoverlast: “Hier geven we het komende jaar samen met onze partners nog meer aandacht aan. Wat ook duidelijk te zien is, is dat er een verschuiving is naar de online cybercriminaliteit. En dat laatste is meteen ook lastig. De online wereld is niet gebonden aan grenzen. We gaan dan ook volop aan de slag om de weerbaarheid van de Capellenaar en Capelse ondernemers op dat vlak te vergroten.” 

Veilig op groeien, ook buiten

Wethouder Hartnagel benadrukt dat de jeugd bijzondere aandacht nodig heeft: “Jeugd moet veilig op kunnen groeien. Helaas zijn er de afgelopen maanden verschillende steekincidenten geweest in Capelle. De toename van geweld en criminaliteit is een landelijke trend die ook in Capelle zichtbaar is.”

Ook de jeugd is groep die nog altijd extra zorg nodig heeft: “We zien jonge kinderen die met messen naar buiten gaan. De gevolgen daarvan zijn niet te overzien. Als gemeente stellen wij alles in het werk om dit terug te dringen. Dit doen wij onder andere door het organiseren van een Veiligheidsconferentie voor mensen die dagelijks in hun werk met kinderen te maken hebben. Ook doen wij mee met de landelijk wapen-inleveractie die loopt van 11 tot 17 en met oktober.”

Integraal Veiligheids Beleid (IVB)

In 2019 heeft de gemeenteraad het Integraal Veiligheids Beleid (IVB) ‘Met het oog op Veiligheid’ 2019-2022 vastgesteld. In het IVB staan prioriteiten en strategische doelen. Ieder half jaar worden de resultaten door het college ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad.  De  halfjaarlijkse veiligheidsrapportage over de periode januari tot en met juni 2021 is  op dinsdag 21 september door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

- Advertisement -

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen