donderdag, mei 23, 2024

Capelle behoudt dorps karakter met stadse mogelijkheden

- Advertisement -

De gemeenteraad van Capelle aan den IJssel IJssel heeft tijdens de raadsvergadering van 27 september de ‘Stadsvisie met het oog op de toekomst – Capelle stadsdorp tussen IJssel, stad en groen’ vastgesteld. De Stadsvisie is tot stand gekomen met inbreng van veel Capellenaren, maatschappelijke organisaties en raadsleden. Het document schetst een beeld van de belangrijkste ambities en de koers van Capelle richting 2040. En geeft antwoord op de vraag wat voor gemeente Capelle aan den IJssel wil zijn.

Capelle wil de komende decennia groeien naar een leefbare stad met een sociaal verbonden dorps karakter. De acht Capelse wijken met verschillende karakteristieke buurten en cultuurhistorische parels hebben hun eigen kenmerken die worden gewaardeerd met grote verbondenheid tussen wijken en mensen die er wonen.

Wethouder Maarten Struijvenberg van Stadsontwikkeling is namens het college bestuurlijk verantwoordelijk voor de Stadsvisie: “We hebben met Capellenaren en de gemeenteraad een mooi proces doorlopen en samen de Stadsvisie ontworpen. Daarin is de leefomgeving belangrijk. Onze groene buitenruimte en het water worden door Capellenaren gewaardeerd, juist omdat we zo dicht bebouwd zijn. Het heeft een positieve invloed op onze gezondheid en het helpt om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. De inrichting en het onderhoud van de buitenruimte vragen om extra aandacht de komende jaren. Net als een veilige leefomgeving een belangrijke randvoorwaarde voor het college blijft. Daarom stimuleren we ontmoetingen in de stad stimuleren en bieden we steun aan Capellenaren die dat nodig hebben.”

Capelle heeft een dorpse en een stadse kant, waarbij inwoners profiteren van de aansluiting op de Rotterdamse regio via OV-verbindingen. De vraag naar betaalbare woningen blijft groot en dat pakt de gemeente met partners in de regio op. Er zijn verschillende locaties in Capelle die zich kunnen lenen voor hoogbouw, waarbij het college daarmee terughoudend zal omgaan.

Samen maken we de stad

De Stadsvisie is tot stand gekomen met inbreng van een grote groep Capellenaren. Tijdens fysieke – en online gesprekken, raadsbijeenkomsten en via het online burgerpanel hebben inwoners hun waardevolle mening gegeven die is meegenomen in het uiteindelijke document. Wethouder Maarten Struijvenberg: “Een Stadsvisie maak je samen, net zoals we samen de stad maken en samen de toekomst inrichten. Met de Stadsvisie wil de gemeente de Capellenaren, bedrijven en organisaties uitnodigen om mee te blijven denken, doen en beslissen voor Capelle. Dat noemen we ‘Werken met het oog op de toekomst’.” Het college omarmde dan ook een breed gesteunde motie van de SGP om samen verder te werken aan een ‘strategische ontwikkelagenda’ voor Capelle. Daarnaast wordt het document ook vertaald in het programma Buitenruimte en andere nieuwe gemeentelijke beleidsdocumenten.

Om de Stadsvisie onder de aandacht van Capellenaren te brengen zijn Stadsvisie fietsroutes gemaakt langs bekende en minder bekende plekken in Capelle. Op 29 oktober zal wethouder Struijvenberg de Stadsvisie officieel lanceren en kan iedereen meefietsen.

- Advertisement -

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen