zaterdag, mei 25, 2024

Adopteer een container voor een schone buurt

- Advertisement -

In Capelle is er veel animo om gezamenlijk met andere bewoners en de gemeente de buurt schoon te houden. Honderden Capellenaren doen dat al door zwerfvuil op te ruimen tijdens een opruimommetje, maar het kan ook door containers in de buurt te adopteren. 

Capellenaren kunnen zich aanmelden als containeradoptant. Zij krijgen dan een containeradoptiepakket: een schoonmaakpakket met daarin onder andere een bezem, prikstok en een containersleutel.

Met de sleutel kunnen zij zelf kleine storingen en verstoppingen verhelpen. Daarnaast krijgen de adoptanten toegang tot een speciaal meldingsformulier, zodat –  indien zij een probleem niet zelf kunnen verhelpen –  de melding met voorrang wordt behandeld door Irado.

In Capelle is het adoptieprogramma al op kleine schaal aan de gang, maar de gemeente breidt dit vanwege het succes graag uit. Daarom doen ze nu ook weer de oproep: Adopteer een container!

Fascinatio

In Fascinatio is een groep bewoners al enkele jaren enthousiast containeradoptant. Jasper Hooikaas, bevlogen en actief bewoner in deze wijk, is enthousiast over het uitbreiden van het initiatief: “Waanzinnig mooie actie waarin bewoners en gemeente samenwerken voor een schonere buitenruimte. Je ziet ook echt verbetering, omdat de containeradoptanten gelijk kunnen ingrijpen als er vuil naast de containers staat. Er zijn echt minder bijplaatsingen in onze buurt.”

Samen houden we Capelle schoon!’

Wethouder Buitenruimte Marc Wilson, zelf ook containeradoptant hoopt op veel aanmeldingen: ‘De buitenruimte is van ons samen: het eerste dat je ziet als je de deur uitstapt. Het geeft een goed gevoel als je directe omgeving een fijne, schone plek is. In ons afvalactieplan staat hoe we dat willen doen. Uitbreiden van containeradoptie is een van de maatregelen. Containeradoptanten dragen daar aan bij en ook kan een containeradoptant – als hij of zij dat wil –  buurtbewoners helpen met het juist aanbieden van hun afval. Een schone buurt vergroot het woongenot van de buurtbewoners en voorkomt vuildumpingen. Samen houden we Capelle schoon!’

Aanmelden

Capellenaren die containeradoptant willen worden en zich daarmee inzetten voor een schone en frisse wijk kunnen zich aanmelden via www.capelleaandenijssel.nl/containeradoptie

- Advertisement -

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen