donderdag, juni 13, 2024

Samenvatting raadsvergadering: begroting 2022 aangenomen en goedkeuring motie vluchtelingenopvang

- Advertisement -

Maandag 8 november heeft de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel vergaderd over onder andere de begroting en de veelbesproken eventuele opvang van vluchtelingen en statushouders. Hieronder hebben we de belangrijke punten op een rij gezet.

Voordat de vergaderstukken behandeld werden, was eerst nog een belangrijk punt aan de orde: de beëdiging van het nieuwe kindercollege onder leiding van kinderburgemeester Melodie Dronkers. Capelle Vandaag wenst ze heel veel succes!

Starterslening voor Capelse jongeren

De regeling is bedoeld om Capelse starters in de leeftijd van 18 tot 35 jaar een betere positie op de koopwoningmarkt te geven, aldus het voorstel. Hiermee willen ze dat Capelse jongeren in de gemeente kunnen blijven wonen.

Ondanks dat het voorstel is aangenomen, hebben veel partijen ook kritiek. Zo worden onder andere zorgen geuit over de mogelijke negatieve effecten als er extra financiën worden gepompt in een al overspannen woningmarkt.

Ook zien veel partijen graag ook extra oplossingen voor het woningtekort in de gemeente en de problemen van starters. Zo werd er later in de vergadering ook een motie ingediend waarbij het onmogelijk gemaakt wordt voor beleggers om huizen op te kopen en daarna te verhuren. Op deze manier worden deze woningen aan de koopmarkt onttrokken.

Begroting Jeugdhulpverlening aangepast na dreigend tekort

De gemeenteraad heeft kennis genomen van het verwachte begrotingstekort op de ‘Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rotterdam Rijnmond’. Al halverwege het jaar is de initiële begroting voor de jeugdhulp al overschreden en daarom wordt de begroting aangepast.

Meneer Vlot, fractievoorzitter van de SP, was uiterst kritisch op dit onderwerp. Hij noemde onder andere het systeem ‘rot’ en pleitte voor een reorganisatie. Volgens Vlot heerst namelijk de marktwerking nog te sterk in de Jeugdhulpverlening.

Actieplan corona: Samen sterker

De gemeenteraad zegt dat nu de maatregelen steeds meer worden losgelaten, de gemeente haar inwoners moet helpen om weer voor te bereiden op de toekomst. De coronacrisis had namelijk impact op iedereen. Met het actieplan wordt ruim zes ton uitgetrokken voor een pakket aan plannen om de inwoners sneller uit de crisis te helpen.

Denk&Doe mee!-fonds verlengd

De einddatum van het Denk & Doe mee!-fonds, waarbij maatschappelijke initiatieven aanspraak konden maken op het fonds, is verlengd. Reden daartoe ligt volgens de raad bij de coronacrisis. Dat zorgde er namelijk voor dat er minder maatschappelijke initiatieven opgestart en uitgevoerd konden worden.

Begroting 2022 aangenomen

Het belangrijke onderwerp van deze raadsvergadering was de begroting van de gemeente voor 2022. Op twee stemmen van GroenLinks na, stemde alle partijen in met deze begroting.

De gemeentebelasting voor bewoners zal slechts licht stijging, evenredig aan de inflatiestijging. Ook de hondenbelasting is nu (zoals voorzien) definitief van de begroting verdwenen.

Goedkeuring voor onderzoek vluchtelingenopvang

Dat het erom ging spannen, was al duidelijk na onze rondgang bij de lokale politieke partijen. Met een nipte 16 stemmen voor, tegenover 15 stemmen tegen, werd de motie ‘opvang vluchtelingen’ van de SGP aangenomen.

Met het aannemen van deze motie heeft de gemeenteraad goedkeuring gegeven aan het onderzoeken van mogelijkheden voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen en statushouders. Dit is om het acute opvangtekort bij het COA op te kunnen vangen.


De volledige raadsvergadering terugkijken of stukken inzien? Kijk dan op de capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl.

- Advertisement -

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen