vrijdag, maart 1, 2024

Hoorzitting na onenigheid over studentencomplex in wijk Fascinatio

- Advertisement -

De gemeenteraad organiseert op dinsdagavond 30 november een hoorzitting over de plannen voor de bouw van een studentencomplex in de wijk Fascination. Daarin kunnen belanghebbenden hun mening geven over het project.

Projectontwikkelaar White House Development BV heeft bij de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd bij de Fascinatie Boulevard een wooncomplex voor studenten te bouwen. In het woongebouw moet ruimte komen voor vierhonderd studentenkamers en gemeenschappelijke ruimtes.

Verschillende meningen

De gemeenteraad heeft signalen ontvangen dat er verschillende meningen leven over de plannen. Voordat de omgevingsvergunning wordt toegewezen, wil de raad eerst alle belanghebbenden de mogelijkheid geven om hun opvattingen te delen.

Op dinsdagavond 30 november zal om half acht de hoorzitting starten. Zowel de projectontwikkelaar als omwonenden of andere belanghebbenden kunnen hun zegje doen. Mensen die gebruik willen maken van deze inspraak moeten zich hier wel voor aanmelden.

Aanmelden

Mensen kunnen zich tot uiterlijk maandag 29 november voor twaalf uur per email aanmelden via griffie@capelleaandenijssel.nl . Vermeld dan of u digitaal of in de vergaderzaal (fysiek) inspreekt. Na aanmelding ontvang je meer informatie.

Vanwege corona is publiek in de raadszaal niet welkom. Vanaf huis kan de hoorzitting met videobeeld volgen via de raadskalender op capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl. De hoorzitting kan live of na afloop teruggekeken worden.

Beslissing in december

Na de hoorzitting is het de bedoeling dat de gemeenteraad in de commissievergadering van 6 december het al dan niet afgeven van de omgevingsvergunning bespreekt. Eventuele besluitvorming in de raadsvergadering van 13 december is afhankelijk van de uitkomsten van de commissiebespreking. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de omgevingsvergunning af te geven.

- Advertisement -

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen