maandag, april 15, 2024

Gemeente vergadert over snelfietspad in ‘s-Gravenland

- Advertisement -

De gemeenteraad van Capelle aan den IJssel vergaderd morgenavond 14 februari over het veelbesproken snelfietspad door Capelle ‘s-Gravenland. Een zeer groot aantal bewoners is tegen de komst van het snelfietspad, er wordt overlast door onder andere hardrijdens e-bikers verwacht.

Ingezonden stuk door wijkbewoner Diederik 

Waarom een snelfietspad

Het goede aan een snelfietspadplan is om bewoners uit Polder Krimpenerwaard uit de auto te krijgen en te stimuleren om op de fiets of scooter van en naar Rotterdam te reizen dan wel te fietsen naar Metrostation Capelsebrug en dan over te stappen op de Metro. Dat wordt ook wel modal-shift genoemd van auto naar fiets.

Er is voor veel bewoners uit ’s-Gravenland, West en de Rondelen (Middelwatering) namelijk al jaren veel geluidshinder en overlast van schadelijke stoffen op de Algeraweg, Capelseplein, Abraham van Rijckevorselweg en het sluipverkeer op de Nijverheidstraat. Op de Algeracorridor zijn gemiddeld 45.000 voertuigbewegingen per dag, waarvan 5.000 vrachtauto’s. Dit aantal is groeiende.

Slecht plan

Echter, veel bewoners uit ’s-Gravenland zoals Caroline en Roger vinden het omvormen van de bestaande fietsroute naar een snelfietspad een slecht plan en weggegooid geld. Zij hebben het voornemen om maandag ‘in te spreken’ om nog eens uit te leggen welke nadelen er voor bewoners uit ’s-Gravenland uit voort vloeien.

Zo wordt de bestaande fietsroute door ‘s-Gravenland intensief gebruikt door kinderen en ouders die van en naar de basisscholen fietsen. Deze kinderen fietsen met een lage snelheid over het bestaande fietspad, terwijl e-bikes en deelscooters die vaak worden bereden door mensen waarvan het lijkt alsof ze altijd haast hebben en zich voor andere weggebruikers drukken, zomaar de 25 kilometer per uur halen. Waarbij deelscootergebruikers ook nog eens opgejaagd worden met de gedachte dat ze de gehuurde scooter per minuut betalen. Dat is geen veilige gedachte.

Dan is er nog het issue dat aan de Sibeliusweg voordeuren van woningen en de auto’s die in de parkeervakken staan straks door het snelfietspad worden gescheiden. Dat levert gevaarlijke situaties op.

Voor de Schubertstraat is het plan echt rigoureus. De hele straat gaat veranderen. Straatstenen worden asfalt, het moet ‘auto te gast’ worden, parkeerplekken worden omgezet en daar waar op sommige plekken mensen nu voor de deur met gemak kunnen parkeren lukt dat straks niet meer. Alleen maar voor een paar seconden tijdwinst voor snelfietsers. De Schubertstraat is volgens bewoners een van de mooiste straten in ’s-Gravenland omdat het aan een mooie singel ligt. Daarom hebben nagenoeg alle bewoners van de Schubertstraat vorig jaar al een petitie ondertekend om de Schubertstraat te laten zoals die is. Bewoners staan er wel voor open om kleine aanpassingen te laten doen waarvan zij vinden dat het past in het karakter van de straat. Maar met hun inbreng heeft de gemeente nauwelijks wat gedaan.

Visie van wijkbewoners genegeerd

Het Wijkoverlegplatform van ’s-Gravenland dat een vrijwillig bestuur heeft en bestaat uit wijkbewoners hebben naar het idee van de bewoners van de Schubertstraat veel te veel de belangen van de gemeente gediend terwijl het WOP er nu juist is om de visie van de eigen wijkbewoners uit te dragen en te verdedigen.

Ook zijn er verwijten van andere wijkbewoners uit de wijk aan het adres van het ’s-Gravenlandse vrijwillige WOP-bestuur inzake de gemeentelijke maatregelen op en nabij de Algeracorridor. Zo zijn bewoners die wonen langs de Abraham van Rijckevorselweg en nabij het Capelseplein er niet tevreden over dat het WOP-bestuur hun belangen niet onder de aandacht van de gemeente heeft willen brengen nu de gemeente voornemens is slechts op de Algeraweg enkele maatrgelen te treffen om het verkeer van en naar Polder Krimpenerwaard langzamer te laten rijden.

Verkeersonveilige situaties

Ook in de Haydenstraat maakt men zich zorgen. Daar racen nu al fietsers, e-bikes en scooters onder het flatgebouw door. Het huidige fietspad doorsnijd een parkeerterrein. Zeker met slecht weer zijn daar bijna-ongelukken en met de komst van het snelfietspad zal het risico op een ongeluk alleen maar toenemen.

Verder is de gemeente van plan om de bestaande rotondes in ’s-Gravenland, maar blijkbaar in heel Capelle, voor snelfietsers te versnellen door de ‘hoeken’ af te vlakken waardoor de rotondes met hogere snelheid door snelfietsers genomen kunnen worden.

Terwijl rotondes er juist zijn om alle verkeersdeelnemers dus ook de snelfietsers en scooters bij aankomst op de rotonde fors de snelheid te laten verminderen, zodat bestuurders goed kunnen kijken of de rotonde vrij is om deze dan veilig over te steken.

Door de rotondes sneller te maken voor snelfietsers wordt dit principe tenietgedaan en zullen bijvoorbeeld afslaande auto’s vaak verrast worden door e-bikes en (deel)scooters met de verwachting dat daar ongelukken van komen.

Aanleg kost 2,1 miljoen euro

De begrote kosten van het omvormen van de snelfietsroute door ’s-Gravenland is blijkbaar Euro 2,1 mln. waarvan Capelle het voornemen heeft om Euro 300.000, – zelf te betalen. Een hoop ‘eigen geld’ als men dit afzet tegen de Capelse bezuinigingen van de afgelopen jaren op bijvoorbeeld jeugdwerk, WMO en andere sociale voorzieningen.

Kan er dan niets gedaan worden voor de Krimpenaar die vlot van en naar de Metro Capelsebrug wil fietsen? Zeker wel. Ten eerste ligt er al een fietspad en fietsroute door ’s-Gravenland wat gebruikt kan worden.

Bewoners stellen alternatief voor

Ten tweede is de gedachte om de snelfietsers van en naar Polder Krimpenerwaard, maar ook Capellenaren en Nieuwerkerkers die van en naar Rotterdam willen fietsen een dedicated snelfietspad te geven dat evenwijdig loopt aan de Abraham van Rijckevorselweg. Het eerste stuk vanaf de Algerabrug naar het Capelseplein ligt er al. Een verlichte fietstunnel onder het Capelseplein door dat aansluit op een aan te leggen snelfietspad langs het Rhijnspoor en de Abraham van Rijckevorselweg maakt een veilige en snelle fietsroute mogelijk van en naar de Metro. Dit snelfietspad kan worden doorgetrokken langs de Abraham van Rijckevorselweg naar het Kralingseplein en ontsluit dan gelijk Kralingseveer, Facinatio en de 5.000 te bouwen woningen in het Rivium. De te realiseren verlichte fietstunnel onder het Kralingseplein kan dan gelijk het snelfietsverkeer dat van en naar Zuid richting Rotterdam-Centrum gaat en dus ook het snelfietsverkeer vanuit Capelle, Krimpen, Nieuwerkerk vlot op de Rotterdamse Maasboulevard brengen.

Ja, aanleg van deze infrastructuur zal vast duurder zijn dan de genoemde Euro 2,1 mln. Maar er zijn ook gemeentelijke plannen om onder aan de dijk, de Nijverheidstraat, Euro 4 mln. in een snelfietspad te investeren. Ook tegen de wil van bewoners aldaar. Dan is er nog het dure plan om de ’s-Gravenweg, in fietsplannen ook wel de F20 genoemd, tussen Gouda en Rotterdam om te vormen tot een snelfietspad. Er is dus blijkbaar geld genoeg om ons allen op de fiets te krijgen en zodoende de mobiliteit te verbeteren. Besteed dat geld echter wel wijs.

Het Capelse College draagt uit dat ze participatie van bewoners belangrijk vindt. Opgave gericht werken en Buurt Bestuurt zijn projecten om bewoners dichter bij de politieke besluitvorming te brengen. Maar alle input ten spijt heeft men en blijft men toch vaak Capelse bewoners negeren. Vraag maar aan bewoners in Fascinatio waar men niet blij is met recente plannen tot woningbouw of lelijke bedrijfspanden, of bewoners uit Kralingse veer die erachter gekomen zijn dat hun wijkpark als het aan Capelle ligt wordt bevolkt door de 10.000 bewoners die in het Nieuwe Rivium komen wonen, of bewoners nabij de Bermweg/Capelseweg of Florabuurt wiens participatie bewezen teleurstellend is verlopen.

Vanwege de aanstaande gemeenteraadverkiezingen komen politieke partijen nu in uw buurt langs. Bekijk zelf wie er nu ‘aan de touwtjes trekken’ in Capelle. Ga met politieke partijen in gesprek en stem bewust.


Diederik schrijft op persoonlijke titel, is geen lid van een politieke partij en is een Capellenaar die samen met medebewoners de gemeente mooi wil houden en mooier wil krijgen. Hij is voornemens om vaker te schrijven voor Capelle Vandaag.

- Advertisement -

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen