zondag, mei 19, 2024

Geen woningbouw in gebied Oeverrijk

- Advertisement -

Capelle – In het gebied Oeverrijk, gelegen tussen de Kanaalweg, ‘s-Gravenweg, Bermweg en het ‘s-Gravenpark, blijft vrij van woningen. De gemeente had plannen om in het gebied dertig woningen te realiseren. Afgelopen maandag is er tijdens de raadsvergadering alsnog unaniem gestemd om het bestemmingsplan woongebied te wijzigen naar cultuurhistorisch natuurgebied.

Omwonenden van het gebied kunnen opgelucht ademhalen. Het gebied is nog een uniek stuk groen in Capelle waar niet veel meer van terug te vinden is op andere plekken in de gemeente. Het idee bestaat om er een park van te maken. Met wat voor kosten die gemoeid gaat, zal later worden toegelicht. Wel heeft het schrappen van de woningbouw financiële gevolgen voor onder andere de grondexploitatie.

Om het gebied te kunnen ontsluiten moesten er twee percelen van de Kanaalweg worden onteigend. De gemeente is inmiddels met de eigenaren tot een overeenkomst gekomen voor de aankoop van de panden, zodat er een ontsluitingsweg vanaf de Kanaalweg kon worden aangelegd. Het is nog niet bekend of er bij de komst van een park alsnog panden moeten worden gesloopt.

- Advertisement -

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen