dinsdag, april 16, 2024

Reactie oeververbinding op berichtgeving participatieproces

- Advertisement -

MIRT-verkenning Oeververbinding betreurt het dat omwonenden van de Algeracorridor zich niet gehoord voelen. Dit reageert het MIRT naar aanleiding van eerder verschenen artikelen op deze website.

Onze redactie kreeg documenten in handen die als vertrouwelijk waren bestempeld. In dit document zaten conceptontwerpen voor de aanpassingen van de Algeracorridor. Slechts een select aantal personen kreeg hiertoe inzage en mochten die volgens een geheimhoudingsclausule in het document niet delen met mensen buiten het team. Dit tot onvrede van de bewoners.

Participatie met inwoners kan beter

Het team van de MIRT-verkenning zegt in een reactie dat de berichten die zijn gepubliceerd een negatief beeld schetsen over het participatieproces. Zij geven aan dat er aan het begin van het project een algemene oproep is gedaan om deel te nemen aan de participatiegroep.

Uit onze opvolgende vraag over waar deze oproep is gedaan, wordt duidelijk dat het MIRT dit heeft geplaatst in hun eigen nieuwsbrief en op hun eigen website. Het MIRT geeft ook aan dat ze in het vervolg meer contact gaan zoeken met de inwoners via de lokale media. Het MIRT bevestigt aan onze redactie dat het wellicht te weinig is geweest. Door coronabeperkingen konden zij helaas geen fysieke bijeenkomsten organiseren.

Lees ook: Omwonenden teleurgesteld in participatieproces en ontwikkelingsplannen Algeracorridor
Projectteam gaat intensiever contact zoeken met bewoners

De komenden maanden wil het projectteam actiever bewoners gaan benaderen: zo komen er nieuwe informatiebijeenkomsten en moeten deze op meer plekken plaats gaan vinden. Het team is zich ervan bewust dat zij zelf meer initiatief moeten nemen om bewoners te betrekken bij de plannen. Natuurlijk kun je als bewoner ook zelf contact opnemen via de website www.oeververbindingen.nl of je aanmelden voor de nieuwsbrief.

Reactie Wethouder

Ook de gemeente Capelle aan den IJssel is betrokken bij het participatieproces. De gemeente is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de Korte Termijn Aanpak op de Algeraweg. Voorbeelden hiervan zijn de inmiddels geplaatste waarschuwingsborden en het plan om geluidsoverlast aan te pakken.

Onze redactie vroeg ook een reactie van wethouder Struijvenberg op de klachten van bewoners op het participatieproces van het langetermijnproject: “In februari en maart 2021 zijn er drie digitale sessies voor bewoners van Capelle geweest. Hierin is stilgestaan bij zowel de Korte Termijn Aanpak als de MIRT-verkenning en de samenhang van beiden. In afstemming met de WOP’s van Capelle-West, ’s Gravenland en Fascinatio zijn er vanuit de gemeente huis-aan-huis brieven verspreid in deze wijken als vooraankondiging voor de sessies. In juli 2021 heeft Capelle via een huis-aan-huisbrief opgeroepen om mee te participeren in de MIRT. De komende tijd worden er nog verschillende bijeenkomsten door de gemeente Capelle in samenwerking met de MIRT georganiseerd waar Capellenaren en andere geïnteresseerden informatie kunnen krijgen en hun mening kunnen gevenover de verkeersontwikkelingen rondom de hele Algeracorridor. De gemeente werkt nauw samen met alle betrokken organisaties rond de MIRT en is blij dat er, in aanvulling op wat er reeds is gebeurd, extra aandacht voor de communicatie met bewoners is.”

- Advertisement -

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen