donderdag, mei 23, 2024

Meer kans voor woningzoekenden door invoering opkoopbescherming

- Advertisement -

Bestaande woningen met een WOZ-waarde tot € 405.000,- komen vanaf 1 januari 2023 niet meer in handen van opkopers. De gemeente Capelle aan den IJssel voert vanaf dat moment de opkoopbescherming van de woningen in. Hierdoor moet het voor woningzoekenden makkelijker worden om een huis te kopen.

Opkopers kopen regelmatig vrijgekomen koopwoningen op, om ze vervolgens voor een hoge huurprijs te verhuren. Door de WOZ-waarde (gelijk aan de NHG-grens) van de woningen te gebruiken vallen er ontzettend veel woningen buiten de boot voor opkopers. “Voor opkopers van woningen is in Capelle geen plek meer”, zegt wethouder Sjoerd Geissler van Wonen.

De opkoopbescherming gaat gelden in de wijken Middelwatering Oost en West, Schenkel, Oostgaarde Noord en Schollevaar Zuid. De gemeente gaat in deze wijken ook werken aan de leefbaarheid van de omgeving. Door een opkoopbescherming in te voeren wordt ervoor gezorgd dat mensen die de huizen kopen er ook echt zelf komen te wonen. Ook zij investeren in de woning en maken beter contact met de buren en de omgeving.

Vergunning

Met de komst van de opkoopbescherming voorkomt de gemeente dat investeerders flink geld kunnen maken met de beschikbare ruimte in die woningen. Zo wordt voorkomen dat bijvoorbeeld het huis wordt opgesplitst en de kamers onderling aan studenten of andere woningzoekende worden verdeeld.

Verhuur is onder voorwaarden alleen mogelijk als bijvoorbeeld de woning wordt verhuurd aan directe familieleden. Wel is het dan verplicht om een vergunning aan te vragen. Wordt er geen vergunning aangevraagd dan kan dat een boete opleveren.

Besluit gemeenteraad

De aanleiding voor deze maatregel is de motie ‘Capelse woningen willen wij niet als verdienmodel’ die de gemeenteraad in november 2020 heeft aangenomen. De raad wil hiermee de Capelse woningvoorraad beschermen tegen het opkopen van goedkope- en middeldure woningen met als doel de woning te verhuren. De opkoopbescherming wordt in de gemeenteraadsvergadering van 14 november vastgesteld.

- Advertisement -

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen