dinsdag, april 16, 2024

Gemeenteraad keurt plan om ruim 300 studentenwoningen te bouwen in Fascinatio goed

- Advertisement -

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft geen bezwaar tegen de bouw van een pand met 342 studentenkamers in Fascinatio. Op de plek waar het pand komt mogen eigenlijk geen woningen worden gebouwd volgens het bestemmingsplan. De raad moest daarom een ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeven. Inwoners van de wijk hadden opgeroepen om tegen die verklaring te stemmen omdat ze bang zijn voor de gevolgen van de studentenhuisvesting. 

Het zeven verdiepingen tellende pand moet komen aan de Fascinatio Boulevard. In het pand komen 342 kamers voor studenten. Elke kamer is ongeveer 20m2 groot en gaat zo’n 900 euro kosten. In eerste instantie was het plan om in het pand plaats te maken voor zo’n 400 kamers in acht verdiepingen, maar dat werd eerder dit jaar aangepast. 

Ook ontstond er discussie over het aantal parkeerplaatsen. Er zouden in eerste instantie 92 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Dat werd uiteindelijk teruggebracht tot 63. Een genoemd argument was dat het autobezit onder studenten veel lager is. Ook moet er genoeg plek zijn voor fietsen, er komen daarom bijna 400 stallingsplaatsen. Door de aanpassing is er ook meer plek voor groen.

Toestemming

De gemeenteraad moest zich maandag buigen over de bouw omdat het niet voldoet aan onder andere het bestemmingsplan. Volgens het betreffende plan is het niet toegestaan om daar woningen te bouwen. Ook worden de bouwregels overtreden omdat de entree en het gebouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak vallen. 

Om toch te kunnen beginnen aan het pand, moet de gemeenteraad een zogenoemde ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeven. Op die manier geeft de raad toestemming om af te wijken van een bestemmingsplan. Met die toestemming kan er makkelijker een omgevingsvergunning worden verleend.

Raad verdeeld

Zo’n 24 raadsleden stemde voor de verklaring, daarnaast stemde ook 8 raadsleden tegen. Van de acht raadsleden stemde onder andere vijf leden van de coalitiepartijen Leefbaar Capelle (3), VVD (1) en D66 (1) tegen de verklaring. Veel partijen gaven aan dat het bij deze stemming niet ging of ze het eens waren met het plan, maar of er werd voldaan aan de regels om een verklaring van geen bedenkingen te kunnen afgeven. Daarmee verantwoordde zij hun stemkeuze. 

Toch waren er voor de partijen nog enkele discussiepunten. Veel partijen zijn bang dat als er uiteindelijk geen behoefte meer is aan een studentenhuis, dat er zomaar iets anders in het gebouw kan komen te zitten. Wethouder Eric Faassen, die verantwoordelijk is voor de portefeuille, heeft beloofd hier de raad over te informeren en ook over te laten beslissen.

Ook vinden enkele partijen, waaronder coalitiepartij PvdA, de prijs van de woningen te hoog. Ze vragen daarom de wethouder dan ook of er wat aan gedaan kan worden, want ‘studenten hebben geen 900 euro per maand te besteden’. Faassen geeft aan dat dit niet kan omdat de gemeente daar niet over gaat.  

Onder andere het CDA, GroenLinks en Belang van Nederland benoemen dat de jongerenraad niet betrokken is in dit proces, aangezien dit gaat over huisvesting voor hen. Zij willen daarom in de toekomst de speciale raad voor jongeren meer bij dit soort projecten betrekken. 

Inwoners Fascinatio teleurgesteld

Inwoners van de wijk Fascinatio zijn al sinds dat de plannen zijn aangekondigd niet blij. Zij zeggen dat het pand ‘niet in het belang is van Capelle en al zeker niet van Fascinatio en haar inwoners’. Zij vrezen voor de overlast die wordt veroorzaakt en de andere gevolgen die een studentenhuis met zich meebrengen. 

De inwoners van de wijk verwijten onder andere wethouder Eric Faassen ervan hen niet volledig te hebben geïnformeerd. Hij zou hun vragen die zij stelde tijdens een bijeenkomst selectief hebben beantwoord. De raad wordt ook verwijt niet luisteren naar de inwoners en te stemmen in het belang van Capelle. 

Dat er niet geluisterd wordt naar de inwoners, is de meerderheid van de raad het niet mee eens. Bijna alle partijen benoemen dat er in dit proces juist wel veel is geluisterd naar de inwoners. Zo gaf raadslid Peter Eilander (ChristenUnie) aan dat de eerder genoemde aanpassingen zijn gedaan na overleg met de bewoners.

Het is overigens niet de eerste keer dat inwoners van Fascinatio zich gepasseerd voelen. Bij de bouw van het bekende Allsafe pand is ook niet genoeg geluisterd naar de wensen van de direct omwonenden. 

Procedure

Nu de gemeenteraad de zogenoemde ‘verklaring van geen bedenkingen’ heeft afgegeven, kan er verder worden gegaan met de standaard procedure om de vergunning rond te krijgen. Toch is het besluit niet definitief omdat er waarschijnlijk nog zienswijzen worden ingediend. Wanneer er precies wordt gestart met bouwen, is niet duidelijk. 

- Advertisement -

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen