dinsdag, april 16, 2024

Gemeente gaat beter participeren met bewoners Florabuurt

- Advertisement -

Gemeente Capelle aan den IJssel en een aantal buurtbewoners hebben vorige week gesproken over het participatieproces in de Florabuurt. Grootste doel van dit gesprek was samen te bespreken wat er in de toekomst anders kan op het gebied van participatie. 

De komende jaren wordt de Florabuurt flink opgeknapt. Hiervoor is een Gebiedsvisie opgesteld. Op verzoek van de gemeenteraad is de participatie rondom het opstellen van dit document onder de loep genomen. De uitkomsten van deze evaluatie waren onderwerp van een gesprek tussen de gemeente en bewoners van de Florabuurt.

Voor het opstellen van de Gebiedsvisie Florabuurt is gesproken met bewoners, maatschappelijke instellingen en andere betrokken partijen. Al voordat de gemeente hiermee aan de slag ging, is afgesproken met de gemeenteraad dat het participatieproces onderzocht zou worden. Op deze manier komen er verbeterpunten op tafel voor toekomstige participatieprocessen. Het onderzoek is gedaan door een onafhankelijk bureau.

‘Laten we het vooral samen doen’

Tijdens het overleg tussen de gemeente en bewoners van de Florabuurt bleek dat beide partijen vonden dat het participatieproces beter kon. Er is een te grote kloof tussen de gemeente en haar bewoners, werd geconcludeerd. De aanwezige bewoners gaven ook aan dat niet altijd duidelijk was waar wel en niet over meegedacht kon worden. Daarnaast willen ze graag meer weten over participatie in het algemeen. Genoeg punten waar de gemeente aan kan werken bij toekomstige participatieprocessen.

’Laten we het vooral samen doen. Samen komen we verder dan alleen’, was een veelgehoorde uitspraak tijdens de avond. Burgemeester Peter Oskam gaat binnen de gemeente over participatie. Hij geeft aan dat Capelle aan de slag gaat met de verbeterpunten uit het onderzoek. ‘Het rapport heeft bijgedragen aan de discussie over participatie. Het resultaat daarvan is dat we het voortaan anders doen. Met elkaar.’

Wethouder Eric Faassen van stadsontwikkeling vult aan: ‘Er zullen altijd zaken spelen bij een project die nu eenmaal moeten gebeuren. Waar we alleen over informeren. Belangrijk is dat we ons focussen op dingen die we wel samen met bewoners kunnen doen.’

Afspraken over participatie in Florabuurt

Er zijn tijdens het gesprek met bewoners meteen een aantal afspraken gemaakt over participatie bij het verder uitwerken van de plannen voor de Florabuurt. Zo wordt er samen met bewoners gekeken naar de invulling van een informatieavond, die binnenkort gehouden wordt. Tijdens die bijeenkomst staat participatie ook weer op de agenda.

- Advertisement -

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen