zondag, april 21, 2024

Capelle aan den IJssel gaat financiële uitdagingen tegemoet

- Advertisement -

De gemeente Capelle aan den IJssel staat de komende jaren voor nieuwe financiële uitdagingen. Dit blijkt uit de voorjaarsnota van de gemeente.

In de voorjaarsnota wordt inzichtelijk gemaakt hoe de uitwerking van het gemeentelijk programma er (financieel) voor staat en wat de verwachting is voor de komende jaren. Dit financiële document wordt opgesteld door het college en aangeboden bij de gemeenteraad.

Uitdagingen

De gemeente heeft te maken met financiële uitdagingen. Ten opzichte met de voorjaarsnota van afgelopen jaar, is reden voor enige zorg: Capelle heeft te maken met meer uitgaven en krijgt vanaf 2026 minder middelen vanuit het Rijk. Het college laat in het document weten dat er mogelijk nieuwe financiële beleidskeuzes worden voorgesteld, zodra er meer helderheid komt over de steun vanuit het Rijk.

De helderheid ontbreekt namelijk door een ingreep die het Rijk heeft gedaan in de financiering van het gemeentefonds. Vrijwel alle gemeenten ondervinden hier last van. Hoewel de gemeente wel structureel geld zegt uit te geven vanaf 2027, is er nog veel onduidelijkheid, waardoor veel gemeenten in hun voorjaarsnota’s dit vooralsnog niet kunnen meenemen in de verwachtingen, zo ook Capelle niet.

Uit de voorjaarsnota blijkt dat de gemeente verder te maken heeft met oplopende rentekosten en dat ook de kosten voor bouw duurder zijn geworden. Beiden het resultaat van inflatie en loonkostenstijgingen van afgelopen tijd, zowel in Nederland als wereldwijd. Ook is de gemeente bezig met meerdere investeringen in de stad, waardoor er meer kosten zijn.

Financieel sterk

Toch is er ondanks de oplopende kosten voor Capelle aan den IJssel niet al te veel aan de hand. Het vermogen van de gemeente en weerstand om tegenvallers op te vangen, is hoog. “Er is sprake van een solide basis”, aldus de gemeente.

Beleid

Beleidsmatig lijkt de gemeente grotendeels op schema te lopen. Dit jaar heeft het college al vier grote beleidsprogramma’s aan de gemeenteraad kunnen voorleggen: het geactualiseerde Integraal Veiligheidsbeleid 2023 en de nieuwe programma’s Duurzaamheid, Wonen en Buitenruimte.

Een probleem waar de gemeente voornamelijk mee zegt te kampen, is het tekort aan arbeidskrachten: “De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat het lastig is om alle vacatures in te vullen. Voorgenomen beleid kan als gevolg daarvan niet altijd worden uitgevoerd. Opnieuw prioriteiten stellen is dan noodzakelijk om de basis op orde te houden en extra taken op te pakken.”


Op capelleaandenijssel.nl/voorjaarsnota staat alle informatie over de Voorjaarsnota.

- Advertisement -

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen