zondag, mei 19, 2024

Brede politieke steun voor tijdelijke opvang vluchtelingen en statushouders

- Advertisement -

Afgelopen week riep de Capelse SGP in een open brief op om te onderzoeken of tijdelijke opvang voor vluchtelingen en statushouders in de gemeente mogelijk is. Uit een rondgang gedaan door Capelle Vandaag blijkt dat de meerderheid van de lokale politieke partijen de oproep van de SGP steunen.

De open brief van de SGP volgt het nieuws op dat gemeenten Rotterdam, Vlaardingen, Nissewaard en Krimpen aan den IJssel voor een tijdelijk opvang zullen zorgen. Hiermee helpen de gemeente het COA, dat een ernstig opvangprobleem kent. De vier gemeenten roepen daarbij ook andere gemeenten op om zich aan te sluiten bij het initiatief.

Meerderheid partijen steunt oproep

D66, PvdA, CU, GroenLinks en CDA steunen de oproep van de SGP. Alle partijen vinden dat de veelal kwetsbare mensen om wie het gaat een veilig heenkomen verdienen en dat Capelle als gemeente een bijdrage hierin kan leveren.

De SP stelt voorop “dat vluchtelingen en asielzoekers die in Nederland terechtkomen altijd op een menswaardige behandeling moeten kunnen rekenen”, maar is kritisch op de oproep van de SGP. De partij vindt dat de overheid het probleem heeft veroorzaakt door AZC’s te sluiten en stelt dat het niet voor de hand liggend is om opvang te creëren in één van de meest dichtbevolkte gemeenten, waar al een tekort aan woonruimte is.

Ook Leefbaar Capelle, de grootste partij in de gemeenteraad, spreekt niet bij voorbaat steun uit voor het initiatief. Zij vinden dat mogelijkheden onderzocht kunnen worden, maar dat er eerst duidelijkheid moet komen om een aantal vraagstukken op dit onderwerp. Ook vinden zij het niet juist dat gemeenten oplossingen moeten bieden voor het gebrek aan daadkracht van de landelijke politiek.

Het VVD is sceptisch tegenover de opvang, maar zegt open te staan voor creatieve oplossingen die geboden worden in de gemeenteraad.

Uitkomst nog onduidelijk

Ondanks dat de meeste partijen het initiatief steunen, betekent dat nog niet dat het zeker is dat de opvanglocatie er komt. De partijen die aangegeven hebben de oproep te steunen, vullen samen nog niet de meerderheid van de zetels in de gemeenteraad. Dit geldt eveneens voor de partijen die hiertegen zijn. Ook moet eerst onderzocht worden of en waar een eventuele opvanglocatie kan komen.

Aankomende week wordt dit onderwerp nader besproken in de gemeenteraad.


Overzicht partijen met volledige reacties
 • Leefbaar Capelle

  Een sympatieke brief van de SGP. De situatie in Afghanistan is een terug naar af en het is triest te zien waartoe een land kan afglijden en om toe te moeten zien hoe de eigen bevolking behandeld wordt.
  Het zijn zaken waar landelijk eerst naar gekeken moet worden voordat gemeenten de problemen van Den Haag weer gaan oplossen. De portefuillehouder in Capelle, Maarten Struijvenberg, is hier in de regio ook bij betrokken.
  Er wordt gekeken naar mogelijkheden. Er zijn echter wel een aantal zaken die meespelen en waar Leefbaar Capelle de nodige vraagtekens bij heeft. Zo is het een belangrijke vraag om te weten wanneer er maatregelen worden genomen om diegene die hier niet mogen blijven ook daadwerkelijk weer terug te sturen. Als dat niet opgepakt wordt en daar geen daadkrachtige werkwijze voor komt blijft het gebrek aan opvangmogelijkheden doorlopen. Neem hierbij ook nog dat het kabinet veel opvangcentra gesloten heeft. Dat is niet de schuld van de Capellenaren, en ook niet de schuld van de vluchtelingen die onze hulp hard nodig hebben. Echter zij zijn wel diegene die de gevolgen hiervan ondervinden.
  Het wordt de hoogste tijd voor een aanpak van deze problematiek op alle fronten en een standvastig beleid en handhaving daarvan. Wij merken in Capelle al de gevolgen van het woningbeleid. Als Capelle hebben wij al uitdagingen genoeg om onze eigen Capellenaren en starters te huisvesten. Daar zijn al geen woningen voor. Het is mooi en deugdzaam van de SGP, maar ook zij geven geen mogelijke locatie aan. Wij zijn daar dan wel benieuwd naar, want wij zien zo gauw geen geschikte locaties en als je alle reacties leest van Capellenaren zien zij (de Capellenaren) die mogelijkheden ook niet. En hierbij geldt dat: Nee, wij hebben geen mogelijkheden…. ook een antwoord is.
 • D66
  D66 Capelle ondersteunt de oproep van de SGP van harte. Hoewel niet gebaseerd op de bijbel, maar op menselijke solidariteit. Wij vinden het belangrijk dat ook Capelle onderzoekt naar wat er mogelijk is om deze mensen te helpen. Het zou niet zo mogen zijn dat mensen die al voor hun leven zijn gevlucht, ook nog in erbarmelijke omstandigheden moeten verblijven. Mensen en kinderen die slapen op de grond.. Dat doet ons oprecht pijn. Natuurlijk, dit is een internationaal probleem dat wij in Capelle niet gaan oplossen maar ook lokaal moeten wij kijken welke bijdrage wij kunnen leveren. Overigens, het is goed om te benadrukken dat het gaat om tijdelijke opvang.
 • PvdA
  De Capelse PvdA staat positief tegenover het door de SGP gevraagde onderzoek. Het is vanuit menselijk oogpunt en solidariteit belangrijk dat kwetsbare vluchtelingen goed worden opgevangen. Hierbij denken wij met name aan kleinschalige locaties met een goede spreiding over Capelle. Op die manier stimuleren we meteen de integratie van vluchtelingen die gedurende een langere periode in Nederland verblijven.
 • VVD
  Statushouders ook recht hebben op een fatsoenlijk huis, maar ik zie in Capelle geen mogelijkheden binnen de huidige woningvoorraad. Onze eigen inwoners kunnen niet eens een betaalbaar huis vinden. De burgemeester en wethouders kunnen wellicht met een creatieve oplossing uit de hoge hoed komen. Ik voorzie dit niet in Capelle omdat wij al een van de dichtbevolkte gemeenten zijn van ons Land. Een oplossing zoals onlangs bijvoorbeeld in Gorinchem zie ik dan ook niet snel gebeuren.
 • SP
  Wij willen vooropstellen dat vluchtelingen en asielzoekers die in Nederland terechtkomen altijd op een menswaardige behandeling moeten kunnen rekenen. Daar hoort behoorlijke huisvesting bij, ook op het moment van aankomst.
  De Rijksoverheid, de regering, besloot om AZC’s te sluiten (ondertussen verdienen bungalowpark eigenaren goud geld) en de vluchtelingenstroom te willen beperken.
  De Nederlandse inmenging in de geopolitiek heeft daar tot dusverre weinig of niets aan bijgedragen…
  De vraag van de SGP aan het college is natuurlijk al gesteld door de overheid. “Onderzoek doen” is in deze slechts een manier om “de betrokkenheid” van de SGP te willen tonen zonder zelf suggesties te doen.
  Er staan schoolgebouwen leeg en op het Rivium kantoren, maar of dat op korte termijn een bijdrage zou kunnen zijn aan, en wij benadrukken, menswaardige opvang. Anderzijds is er in Capelle sowieso een tekort aan woonruimte en gaat de inburgering van statushouders nu al niet voorspoedig.
  In één van de dichtstbevolkte gemeenten van ons land is het niet voor de hand liggend om hieraan een bijdrage te kunnen doen, daar is geen onderzoek voor nodig.
  En wat de SGP zelf betreft, die hebben al moeite met de regenboogvlag bij het gemeentehuis. Ze dragen ertoe bij dat de LHBTIQ+ zich minder vrij en veilig voelt, maar ja, dat is blijkbaar niet opportuun.
 • CU
  De ChristenUnie steunt deze oproep voor de volle 100%. We kunnen Ter Apel er niet alleen voor laten opdraaien. We leven in een rijk land en hebben het en zeer goed. Als ChristenUnie mag het ook permanentte opvang zijn. Maar nu wordt eerst gevraagd naar een tijdelijke eerste noodopvang. Iedereen heeft recht op een fatsoenlijk bed, bad en brood. Dus ja, laten we creatief op zoek gaan naar een ligplaats voor een boot, of een andere locatie om deze mensen een plek te geven, beter dan een stuk karton om op te slapen. Als elke gemeente zijn steentje bijdraagt valt het natuurlijk ook wel weer mee.
 • GroenLinks
  De fractie van GroenLinks ondersteunt de oproep van de SGP van harte. Wij vinden dat iedereen een veilig thuis verdient en dat niemand in oorlog zou moeten leven. Wij vinden het daarom niet minder dan logisch dat wij in het veilige Capelle een plek geven aan mensen die uit een door oorlog verscheurde land komen.
 • CDA
  Het CDA ondersteunt de oproep van de SGP. Hierbij geven we ook gehoor aan de oproep vanuit het landelijke Veiligheidsberaad om het nijpende tekort aan opvangplekken tijdelijk te overbruggen. Naast het helpen van mensen die ontheemd zijn en in moeilijke omstandigheden verkeren is het ook onze morele plicht om de nood te ledigen in de gemeente Ter Apel. We zien dan ook uit naar een coöperatieve inzet vanuit ons Capelse college van B&W. 
- Advertisement -

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen