woensdag, mei 29, 2024

Draagvlak nieuwbouw Florabuurt brokkelt steeds verder af

Opnieuw bewoners in verzet tegen bouwplannen gemeente

- Advertisement -

Dinsdagavond 7 december hebben raadsleden vergaderd over de huidige ‘gebiedsvisie Florabuurt’. Naast een grote groep bewoners lijken ook steeds meer partijen weerstand te geven op de plannen.

Vijftig jaar na de bouw van de Florabuurt wil het college de buurt volledig opknappen. De Florabuurt is een wijk met veel kwetsbare mensen, tijdens het opknappen van de Florabuurt wil de gemeente extra investeren op sociaal- en economisch vlak.

In de huidige plannen zullen de portiekwoningen door Havensteder opgeknapt worden, maar ook zal er nieuwbouw worden gerealiseerd. Een deel daarvan worden sociale woningen en er zullen ook zorgwoningen komen. Die laatste worden onderdeel van andere faciliteiten die in het middengebied komen, zoals een integraal kindcentrum.

Open brief van bewoners

Afgelopen vrijdag stuurde een grote groep bewoners een ondertekende open brief aan alle raadsleden met bezwaren op de huidige gebiedsvisie van de wethouder en ontwikkelaars. Ook in de raadsvergadering namen meerdere buurtbewoners uit de Flora- en Molenbuurt het woord om deze bezwaren verder toe te lichten.

Er zijn enkele onderwerpen die veelvuldig aan bod kwamen. Nu al zeggen veel bewoners verkeersoverlast te ervaren en maken zich zorgen om de toename ervan na nieuwbouw. Ze zijn blij dat de wethouder onderzoek gaat doen naar het verkeer in de wijk, maar zien liever dat de resultaten van dit onderzoek worden afgewacht voor de bouw van start gaat.

Daarnaast hekelen veel bewoners het argument dat de sociale impuls in de wijk niet los kan staan van de nieuwbouw. Een toename in het aantal buurtbewoners en daarbij komende afname in openbare (groene) plekken kunnen leiden tot juist extra sociale spanningen in een buurt met al veel kwetsbare bewoners.

Zorgen bij politieke partijen over gebrek aan draagvlak

De bezwaren van de buurtbewoners zijn niet ongehoord gebleven bij de politieke partijen van Capelle aan den IJssel. Bij de meeste partijen lijkt het draagvlak voor de plannen ook sterk af te brokkelen. Enkel de ChristenUnie en de eigen partij van de wethouder, Leefbaar Capelle, zien graag dat de huidige plannen aangenomen worden en hier direct mee gestart wordt.

‘Start met sociale impuls, maar wacht met middengebied’

Alle belanghebbenden en partijen zijn het eens dat de wijk een sociaal-economische investering nodig heeft en dat daar gewoon mee gestart kan worden. Echter, er zijn over het middengebied en de daar te realiseren nieuwbouw veel bezwaren.

De oproep van bewoners en veel partijen is dan ook: start met de sociale aanpak, maar wacht met de ontwikkeling van het middengebied, met name de nieuwbouw. ‘Heroverweeg deze plannen eerst’, zo luidt het meermaals.

Wethouder Struijvenberg niet van plan terug te gaan naar tekentafel

Wethouder Struijvenberg zegt tijdens de vergadering het vervelend te vinden dat er bezwaren zijn op een aantal vlakken, maar zegt ook te realiseren dat er in een groot project als deze het moeilijk is iedereen op alle punten tevreden te stellen. Daarnaast benadrukt Struijvenberg dat er in de loop van de jaren al meermaals aanpassingen zijn gedaan om de bewoners tegemoet te komen.

Ook lijkt er enige verbazing bij de wethouder op de bezwaren van meerdere partijen. De plannen zijn namelijk opgesteld in de kaders van het eerder – door de gemeenteraad ingestemde – opgestelde koersdocument. De vraag om ’terug naar de tekentafel’ te gaan, zoals enkele partijleden en bewoners vroegen, lijkt niet te gaan gebeuren.

Wel heeft de wethouder opnieuw meerdere toezeggingen gedaan. Onder andere enkele verkeerstechnische aspecten, zoals gegeven door de bewonerscoalitie, zullen worden onderzocht.

Stemming tijdens volgende raadsvergadering

Volgens planning stemt de gemeenteraad over de plannen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering van maandag 13 december of dinsdag 14 december.

 

- Advertisement -

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen