dinsdag, april 16, 2024

Zestien Capellenaren gedecoreerd tijdens Lintjesregen

- Advertisement -

Traditiegetrouw vindt op de dag voor Koningsdag ieder jaar de Lintjesregen plaats. Nederlanders kunnen dan worden verrast met een Koninklijke onderscheiding. In Capelle aan den IJssel mochten maar liefst zestien inwoners het lintje in ontvangst nemen.

Het ontvangen van een Koninklijke onderscheiding is altijd een verrassing. Burgemeester Peter Oskam reikte het eerste lintje al om 8.30 uur uit aan mevrouw Goutier die dacht dat ze een uitstapje had met de vrijwilligers van de zorgwinkel. Het tweede lintje ging naar de heer Rosbergen die dacht kennis te maken met een nieuwe medewerker van de gemeente. Uiteindelijk werden alle zestien met een smoes naar het Van Cappellenhuis gelokt.

Vijftien van hen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Eén inwoner werd zelfs benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Voor iedere gedecoreerde was er tijd voor ontvangst met een kopje koffie en een gebakje en een persoonlijke toespraak door de burgemeester in het bijzijn van familie en vrienden, gevolgd door een fotomoment.

Artikel gaat verder onder foto’s

 

Waardering

“De lintjesregen is één van de hoogtepunten van het jaar”, zo vertelt de burgemeester. “Een prachtige dag waarbij de Koning zijn waardering uitspreekt aan burgers die iets moois, goeds of belangrijks voor de samenleving hebben gedaan. Voor mij als burgemeester een eer om ze uit te nodigen, de Koninklijke Onderscheidingen op te spelden en de mensen in het zonnetje te zetten. Ook heb ik bijzondere waardering voor het vele (vrijwilligers)werk en tomeloze inzet voor de samenleving in Capelle en soms ver daarbuiten dat mensen doen. Het lintje is de gedecoreerden van harte gegund en het doet me goed dat ik er dit jaar maar liefst zestien mocht uitreiken.”

Overzicht gedecoreerden

Mevrouw E.F. (Frieda) Souhuwat-Tomasoa werd benoemd als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De volgende inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau: De heer A.J. (Arie) Bax, mevrouw M.J. (Haya) Goutier, mevrouw M.J. (Marjo) Kortenhorst-Douw, mevrouw R.V. (Renata) Kroone, de heer A.J. (Ton) Neleman, de heer F. (Eddy) Patty, mevrouw J.R. (Joke) de la Rie, de heer R. (Rob) Rosbergen, mevrouw W.G. (Willie) Schoemaker-Visser, de heer G.J. (Gertjan) Sonneveld, de heer L.D. (Pasito) Stroop, de heer A.P. (Ton) Vink en mevrouw M.A.E. (Greetje) Vink-Werner, de heer F.A.M. (Frank) van der Voordt en mevrouw Y. (Sofie) Xie.

Lees hieronder verder per individueel gedecoreerde

Overzicht van alle gedecoreerden lintjesregen 2023

Mevrouw E.F. (Frieda) Souhuwat-Tomasoa (Ridder)
Mevrouw Souhuwat-Tomasoa vertegenwoordigt al meer dan 40 jaar de Molukse gemeenschap in haar Capelse wijk Oostgaarde, in Nederland en in de internationale politiek. Zij heeft zelf de geschiedenis van de Molukkers in Nederland meegemaakt. Zij is als 3 jarig-kind van een KNIL militair naar Nederland gekomen. Op wat oudere leeftijd zat ze in veel Molukse besturen en voerde het woord namens de gemeenschap tijdens de treinkaping van 1977. In de jaren ’80 was ze bestuurslid van de wijkraad Dewan Maluku Capelle en begin jaren ’90 is ze betrokken geweest bij de oprichting van Stichting Walang. Momenteel is ze bestuurslid bij Stichting Nunu Mahua / Stichting Bouw en Beheer van het Zuid-Molukse Ontmoetingscentrum in Capelle. En is ze vrijwilliger bij het Comité Molukse Herdenking.

Daarnaast is zij bijna 20 jaar lid van de Kerkgenootschap der Zevende dags Adventisten in Nederland. Zij is lid van de plaatselijke gemeente in Rotterdam Noord en al vele jaren een van de ouderlingen om de leden te ondersteunen in hun noden. Zij is hoofdouderling en heeft daarmee ook zitting in het plaatselijk kerkbestuur. Ook vertegenwoordigt zij de kerk wereldwijd als lekenvertegenwoordiger namens de Nederlandse Unie in het Divisie Bestuur. Daarnaast vertegenwoordigt zij de divisie in het Executive Committee van de Generale Conferentie.

De heer A.J. (Arie) Bax (Lid)
De heer Bax is meer dan 25 jaar diaken en kerkenraadslid bij de Gereformeerde Gemeente Capelle aan den IJssel-West. Tevens is hij penningmeester en gaat regelmatig op huisbezoek of diaconaal bezoek. Tevens is hij actief binnen de SGP lokale kiesvereniging Capelle, organiseert verkoopacties voor uitgeverij den Hertog, bezoekt gedetineerden namens Gevangenenzorg Nederland en coördineert Vakantieweken gehandicapten.

Mevrouw M.J. (Haya) Goutier (Lid)
Mevrouw Goutier werkt -na haar pensioengerechtigde leeftijd- nog 1 dag per week betaald en 3 dagen per week onbetaald in de zorgwinkel van de Lelie Zorggroep. Zij was nauw betrokken bij de oprichting van die zorgwinkel in 2012. Tevens is zij lid van de Ouderen Advies Commissie van het IJsselland Ziekenhuis en lid van de Business Club Prins Alexander. In het verleden was zij vrijwilliger bij de Deelgemeente Prins Alexander in Rotterdam en bij Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Alexander waar zij hulpbehoevende bewoners praktische hulp en ondersteuning heeft geboden door hier maatschappelijke stages van studenten aan te koppelen. 

Mevrouw M.J. (Marjo) Kortenhorst-Douw (Lid)
Mevrouw Kortenhorst-Douw zet zich al meer dan 20 jaar in voor KNGF Geleidehonden. Zij heeft 20 pups opgevoed en er zijn er 12 afgestudeerd als geleidehond. Zij fungeert als pleeggezin waar ideale omstandigheden worden gecreëerd zodat de hond alle tijd, liefde en persoonlijke aandacht krijgt voor een goede opvoeding. Er wordt intensief gewerkt aan zindelijkheid, gehoorzaamheid en socialisatie. Na een jaar wordt er afscheid genomen en kan de geleidhond na een verdere opleiding naar een baas met een visuele of andere beperking om hem of haar meer mobiliteit en zelfstandigheid te geven.

Mevrouw R.V. (Renata) Kroone (Lid)
Mevrouw Kroone is al meer dan 20 jaar mantelzorger voor haar moeder. Haar moeder is vanwege gezondheidsredenen erg afhankelijk geworden van de hulp van anderen. Zonder hulp van haar dochter zou moeder niet zelfstandig kunnen wonen. Mevrouw Kroone maakt op haar werk heel bewust de keuze om carrièremogelijkheden niet aan te nemen om zo naast haar werk ongeveer 5 uur per dag voor haar moeder te kunnen zorgen. 

De heer A.J. (Ton) Neleman (Lid)
De heer Neleman was tot begin 2023 bestuurslid van Volle Kracht, Vereniging van Oud-Studenten van het Hoger en Middelbaar Maritiem Onderwijs te Rotterdam en omstreken. Hij is meer dan 25 jaar penningmeester en meer dan 20 jaar voorzitter geweest. De doelstelling van de vereniging is het onderhouden van contacten tussen (oud-) studenten en (oud-) docenten en daarom worden er activiteiten georganiseerd. De heer Neleman heeft symposia, jaarvergadering, jaarfeest en excursies georganiseerd en invulling gegeven aan hun ledenblad.  

De heer F. (Eddy) Patty (Lid)
De heer Patty heeft ruim 30 jaar verdiensten op het gebied van volkshuisvesting, buurtcohesie en integratie. Zo was hij penningmeester bij dorpsvereniging Kumpulan Nolloth, vrijwilliger bij de Stichting Evenementen Capelle waar hij o.a. een jazzfestival organiseerde, penningmeester van Stichting Dewan Maluku, bestuurslid van de Stichting Gemengd Verleden Gezamenlijke Toekomst te Rotterdam en voorzitter van het Wijk Overleg Platform ’s Graveland. Op dit moment is hij bestuurslid van de Stichting Walang en raadslid van de gemeente Capelle aan den IJssel. 

Mevrouw J.R. (Joke) de la Rie (Lid)
Mevrouw De la Rie is ruim 20 jaar actief geweest voor de Concertstichting Hillegersberg in Rotterdam. Als bestuurslid heeft zij de rol van penningmeester en secretaris vervuld. Zij was verantwoordelijk voor de programmering van de concerten en daarmee het kiezen van talentvolle musici. Tevens deed ze reclame en pr-activiteiten en fondswerving. Na de uitbraak van de Corona pandemie heeft ze haar taken overgedragen. Daarna is ze enkele nieuwe vrijwilligerstaken opgepakt bij de Kunstuitleen en Stichting Taalcoaching in Capelle aan den IJssel.

De heer R. (Rob) Rosbergen (Lid)
De heer Rosbergen zet zich al meer dan 20 jaar in als bestuurslid van Stichting Molen Kortenoord in Nieuwerkerk aan den IJssel. Samen met andere vrijwilligers heeft hij de oude overgebleven stomp laten herrijzen in een prachtige werkende korenmolen. Hij heeft zich ingezet voor fondsenwerving zodat er geld beschikbaar kwam voor herbouw, nu wordt geld / subsidies aangewend voor het in stand houden en onderhoud van de molen. Tevens is hij al ruim 5 jaar actief bestuurslid van Stichting Duurzaamheidsplatform Zuidplas en mentor en mantelzorger voor een voormalig vrijwilliger van de molen die inmiddels hulpbehoevend is.

Mevrouw W.G. (Willie) Schoemaker-Visser (Lid)
Mevrouw Schoemaker-Visser is al meer dan 30 jaar vrijwilliger voor zeer diverse organisaties. Op dit moment is zij nog actief voor de Protestantse gemeente in de Schenkelkerk als Pastoraal bezoekwerk, Pastoraal Ouderling en Lid van de Algemene Kerkenraad, tevens organiseert ze activiteiten in de buurt of vanuit de Schenkelkerk. 

De heer G.J. (Gertjan) Sonneveld (Lid)
De heer Sonneveld is al meer dan 40 jaar vrijwilliger voor de Protestantse gemeente in de Schenkelkerk. Hij is nu preekvoorziener, koster en financieel administrateur en helpt mee met activiteiten, maar heeft in het verleden meerdere functies gehad. Ook is hij na zijn pensionering in 2017 secretaris en penningmeester van de Stichting Fonds van NRC Handelsbladlezers, dit fonds verkrijgt en verstrekt bijdragen ter verzachting van de zogenaamde ‘stille armoede’. Tevens verricht hij mantelzorg in familiekring.

De heer L.D. (Pasito) Stroop (Lid)
De heer Stroop is al meer dan 20 jaar actief als vrijwilliger en zet zich vooral in voor de jongeren in de Antilliaanse gemeenschap. Hij was medeoprichter van het Strategisch Antilliaans en Arubaans Beraad in Capelle. Hij is voorzitter van VAAC (Vereniging Antillianen Arubanen Capelle), secretaris van en vrijwilliger bij Buurtcentrum de Fluiter en lid van de Adviesraad Sociaal Domein. Hij zet zich voornamelijk in voor welzijn van jongeren, voor kinderen die opgroeien in armoede en voorkoming van eenzaamheid.

De heer A.P. (Ton) Vink en mevrouw M.A.E. (Greetje) Vink-Werner (allebei Lid)
Echtpaar De Vink woont al meer dan 45 jaar in de wijk Middelwatering-West. Meneer is lid van het buurtpanel en is een zeer actieve en betrokken bewoner. Hij onderhoudt de contacten met de wijkbeheerder, signaleert misstanden en zorg voor netheid in het gebouw en in de buurt. Hij beheert de recreatieruimte en organiseert bijeenkomsten voor bewoners. Mevrouw organiseert wekelijks wandelingen, pilatuslessen, koffieochtenden en andere bijeenkomsten, tevens ondersteunt zij haar man bij beheerderstaken. Ook verzorgt zij regelmatig boodschappen voor hulpbehoevenden in de buurt.

Beiden hebben zij verdiensten op het gebied van buurtcohesie en -veiligheid. Hun bevindingen en gesprekken met de wijkwethouder hebben er mede toe bijgedragen dat in 2017 een stadsmarinier is aangesteld.

De heer F.A.M. (Frank) van der Voordt (Lid)
De heer Van der Voordt is medeoprichter van het Godfried Bomans Genootschap welke onlangs zijn 50 jarig bestaan heeft gevierd. Hij heeft diverse bestuursfuncties gehad en heeft veel kennis van feiten over Godfried Bomans. Tevens is hij meer dan 15 jaar verbonden aan de Havankstichting ‘Mateor’, waar hij redactielid is van het lijfblad en diverse bestuursfuncties heeft gehad. 

Mevrouw Y. (Sofie) Xie (Lid)
Mevrouw Xie is een Chinese kunstenares en heeft haar talent van haar grootouders meegekregen. Mevrouw zet zich al bijna 20 jaar vrijwillig in voor alles wat positief bijdraagt aan de Nederlandse samenleving. Zij is artistieke adviseur van en vrijwilliger bij Association Holland-China Economic Trade Cultural Educational en van Stichting Association of European Chinese Women in Netherlands. Ruim 5 jaar is zij als kunstenares verbonden aan Stichting Chinese Festivals Rotterdam (SCFR).

In haar kunstwerken is er altijd een verrassende samensmelting te zien van zowel Nederlandse als Chinese culturele elementen. Naast haar artistieke kunstkwaliteiten beschikt ze ook over dans-, zang- en kookkwaliteiten. Deze zet ze in voor workshops en ontmoetingen met ouderen en kinderen in o.a. verzorgingstehuizen, buurthuizen en scholen.

- Advertisement -

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen