zaterdag, mei 25, 2024

‘Herstel’ staat centraal in door college overhandigde Voorjaarsnota

- Advertisement -

Vandaag overhandigde het college het concept Voorjaarsnota 2021 aan de gemeenteraad. In dit gemeentelijke document worden zaken uit het coalitieakkoord en bijbehorende financiën voor komend jaar behandeld. De zaken hiervan worden verder behandeld in de commissievergaderingen van 28 en 29 juni, en in de Raad van 12 en 13 juli.

Uiteraard staat dit document nog in het teken van corona, maar wel op het herstel ervan. Wethouder Nico van Veen (Financiën): ”We hebben een forse uitdaging, maar we zitten niet stil. Binnen de gemeentelijke organisatie wordt hard gewerkt aan de weg naar herstel. Dat doen we samen met onze maatschappelijke en economische partners in de stad, met scholen, ondernemers, de cultuur- en sportsector en vele, vele anderen.” Het college heeft 1 miljoen euro gereserveerd om te kunnen besteden aan herstellingsinvesteringen voor de gemeente.

In het concept zijn daarnaast vele complimenten te vinden. Voor zowel alle inwoners en alle instanties die zichzelf, elkaar en de gemeente door deze pandemie loodsen. De gemeente benadrukt ook dat zij alles op alles blijven zetten om iedereen erdoorheen te krijgen en waar mogelijk hulp te bieden.

Financiële gevolgen door covid

De coronacrisis heeft voor Capelle financiële gevolgen gehad, waardoor voortdurend wijzigingen nodig waren. Waar op sommige vlakken sprake was van meer lasten en tegenvallende inkomsten, waren er aan de andere kant door uitgestelde projecten minder uitgaven. Het college verwacht dit jaar en komend jaar onder de huidige meerjarenbegroting een negatief saldo, maar streeft daarna naar meerdere jaren met een positief eindsaldo.

“We zien de nodige resultaten en ontwikkelingen”

Het coalitiebeleid bestaat uiteraard niet enkel uit coronamaatregelen. Ook andere punten uit het coalitieakkoord blijven belangrijk voor het college. Verschillende thema’s, zoals duurzaamheid, hulpverlening aan inwoners, veiligheid, stadsontwikkeling, jeugd en nog vele andere worden in de nota behandeld. Op veel terreinen zijn er al concrete stappen ondernomen en andere zorgpunten worden nader behandeld.

Wethouder Van Veen: “In de eerste maanden van 2021 is hard gewerkt om de stap naar voren te maken en we zien op alle beleidsterreinen de nodige resultaten en ontwikkelingen. Een greep uit alle voorbeelden: een pilot schuldsanering is in voorbereiding, we zijn aangesloten bij het landelijk convenant Vroegsignalering schulden. Verder is inzet nodig bij de Toeslagenaffaire, de verwachte stijging van het aantal bijstandsgerechtigden en de oplopende tekorten in de jeugdzorg en de WMO die grote druk geven op de gemeentelijke begroting. Met het CJG en SWC zijn afspraken gemaakt over het werken met veiligheidsplannen en wordt gewerkt via de Signs of Safety methode. De deelnemers van het Lokaal Team Huiselijk Geweld hebben een training stalking gevolgd. Op onderwijs is een convenant voor het MBO vastgesteld met aandacht voor alle niveaus. Helaas zijn door de coronamaatregelen in het eerste kwartaal van 2021 minder cultuureducatieve activiteiten op scholen uitgevoerd dan gepland. We bekijken samen met de cultuuraanbieders of deze dit jaar nog kunnen plaatsvinden of dat uitstel naar 2022 nodig is.”

Afschaffing hondenbelasting

Gisteren werd al bekend dat het college ook af wil van de hondenbelasting. Deze is daarom verdwenen uit de conceptuele Voorjaarsnota en als de voltallige gemeenteraad hiermee akkoord gaat, zou dit betekenen dat hondenbezitters met ingang van 2022 geen blaftaks meer hoeven te betalen.

De Voorjaarsnota 2021 zijn samen met andere financiële stukken terug te vinden op de website van de gemeente Capelle aan den IJssel.

- Advertisement -

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen