woensdag, mei 29, 2024

Omwonenden proberen ING-pand van sloop te redden

- Advertisement -

De gemeente Capelle aan den IJssel geeft de initiatiefgroep ‘De Leeuw van Capelle’ de ruimte om de mogelijkheden van het behoud van het ING-pand aan de Kerklaan 450 nader te onderzoeken.

De ING bank sluit haar filiaal aan de Kerklaan 450 in Capelle aan den IJssel binnenkort. De eigenaar van het pand heeft het voornemen om het pand te slopen en hier een nieuw gebouw met voornamelijk appartementen te realiseren. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft de planvorming hiervoor samen met de eigenaar eind 2019 opgestart.

Onderzoek behoud pand
De afgelopen tijd bleek dat een groot aantal Capellenaren het jammer vindt als het pand gesloopt wordt. Daarom heeft de gemeente het afgelopen najaar een onafhankelijk onderzoek laten doen naar de mogelijkheden voor behoud van het ING-pand. Hieruit bleek dat het ombouwen naar woningen of behoud als kantoorpand niet rendabel is. Een alternatieve invulling ‘De Leeuw van Capelle’ genaamd, met een mix van functies zoals een restaurant, flexplekken en een hotel zou mogelijk wel haalbaar kunnen zijn.

Initiatiefgroep ‘De Leeuw van Capelle’
Een aantal omwonenden heeft zich verenigd in de initiatiefgroep ‘De Leeuw van Capelle’, voorheen ‘stopsloop inggebouw’. Deze groep bewoners heeft de gemeente gevraagd of zij de mogelijkheden voor het behoud van het pand nader mag onderzoeken. De initiatiefgroep heeft een goed gesprek hierover gevoerd met wethouder Stadsontwikkeling Maarten Struijvenberg en wijkwethouder Middelwatering Ans Hartnagel. Het voorstel is daarna voorgelegd aan een enthousiaste raadscommissie stadsontwikkeling en -beheer. Naar aanleiding hiervan heeft het college besloten ruimte te geven aan dit initiatief. Struijvenberg: ‘Het ING-pand is een markant pand in Capelle. Het is goed als betrokken bewoners de mogelijkheden benutten om te bekijken of het pand behouden kan worden. De uitkomsten wacht ik met spanning af.”

Hoe nu verder?
De initiatiefgroep is samen met Max van Huut, de architect van het ING-gebouw, in gesprek met ontwikkelaars die mogelijkheden zien in behoud van het gebouw. Elly Aries van de initiatiefgroep ‘De Leeuw van Capelle’: ‘Wij zijn blij met de uitgestoken hand van het College en de Gemeenteraad. Het ING-gebouw moet als ‘De Leeuw van Capelle’ een gebouw worden voor de Capellenaren, met een iconische uitstraling.”

Als blijkt dat er serieuze belangstelling is kunnen de ideeën nader uitgewerkt worden. De huidige eigenaar is bereid het gesprek aan te gaan over een eventuele verkoop. Mocht uiteindelijk blijken dat behoud van het gebouw alsnog niet realistisch is, dan wordt de sloop/nieuwbouw variant verder verkend.

Meer informatie kunt u vinden op de projectpagina op www.capellebouwtaandestad.nl

Foto : Google Maps

- Advertisement -

Lees verder over dit onderwerp

- Advertisement -

Laatste nieuws

- Advertisement -

Meest gelezen